19 มี.ค. 2019 /

cti-uniform-2019

ทางบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จัดการประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องแบบพนักงานประจำบริษัท
รางวัล 15,000 บาท

 

Download เอกสารแนบ และส่งผลงานผ่าน Google Form
https://drive.google.com/drive/folders/1w0rQasPlQ4saFf6EaTLizTOn5kCflTf_?usp=sharing

ส่งผลงานทั้งหมดได้ที่ Google Form
CTI Uniform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg9xKGvZFbYjDqQwvNmPddNy-a9_rbpoNXzKzDLvnxPiQpIA/viewform?usp=pp_url