15 ก.ค. 2019 /

CTI Team Work 4.0

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 บริษัท CTI ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ Team Work 4.0 เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ของพนักงานในองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี