10 ธ.ค. 2019 /

CTI แบ่งปัน รอยยิ้ม ให้สังคม

วันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท CTI ได้ร่วมขนส่งสิ่งของบริจาค ไปที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ซึ่งอยู่ในตัวอำเภอเมืองอุ้มผาง และ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย–พม่า ระยะทางจากกรุงเทพกว่า 720 กิโลเมตร เส้นทางเขามากกว่า 1200 โค้ง เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้สังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2