CUSTOMS BROKERAGE

บริการพิธีการศุลกากร - พิธีการทางอากาศ

ให้บริการด้านการจัดทำใบขนสินค้าประเภทต่างๆ และดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร เพื่อรองรับให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และ บริการอื่นๆ ตั้งแต่ การชำระภาษีอากรแล้วนำเข้าสินค้า (straight-forward duty-paid imports) ไปจนถึงบริการ ที่มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เช่น กระบวนการผ่าน BOI, Heavy duty project operations การนำเข้าวงดนตรี Concert จากต่างประเทศ สินค้านำเข้าเพื่อใช้แสดงในงานแฟร์ งานแสดงสินค้าของสถานฑูต กองถ่ายภาพยนต์จากต่างประเทศ ฯลฯ

logo-custom-brokerage

CTI Logistics ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน ( AEO)

 

มาตรฐานการรับรองที่ CTI Logistics ได้รับจาก กรมศุลกากร เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีมาตรฐานในระดับสากล  ซึ่ง AEO จะทำให้การบริการด้านพิธีการศุลกากรมีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านการนำเข้า-ส่งออก, สินค้าถ่ายลำ, สินค้าผ่านแดน และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร,  รวมถึงมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสินค้า เป็นต้น

วันนี้ CTI พร้อมแล้ว ที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ AEO ที่จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางด้านธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ทั้งในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ตลอดเส้นทางจนสินค้าถึงมือผู้รับ อันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการให้บริการ เพื่อร่วมกันสร้างรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญที่มั่นคง ตลอดไป

ด้วยประสบกาณ์การทำงานด้านcustoms Brokerage นี้มากว่า 38 ปี จนได้รับ AEO certificate เป็นหลักประกันของความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของซีทีไอที่มุ่งมั่นทำเพื่อลูกค้า วันนี้การบริการได้ขยายไปสู่การบริการนำเข้าและส่งสินค้าออกไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการศุลกากรชายแดน รวมทั้งงานผ่านแดน

นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นอื่นอีกเช่น

  • – การให้บริการลูกค้าในการเป็นตัวแทนบริการปล่อยวัตถุดิบ ระบบออนไลน์ไปยังบีโอไอรวมทั้งการตัดบัญชีวัตถุดิบที่บีโอไอ
  • – บริการด้านคืนภาษีอากรหรือคืนค้ำประกันวัตถุดิบเครื่องจักรให้แก่ ลูกค้าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริการ

cti-logistics-logo

เงื่อนไขด้านการรักษาความปลอดภัย

ท่านจะให้การรับรองว่าสินค้าที่ต้องการให้จัดส่งหรือรับการบริการอื่นนั้น ได้มีการจัดเตรียมเก็บ บรรจุ ณ สถานที่ปลอดภัยปราศจากการรบกวนใดๆ และนำส่ง โดยพนักงานที่เชื่อถือได้ของท่านก่อนที่เราจะรับมอบสินค้าที่ต้องการ เพื่อการจัดส่งหรือเพื่อการบริการอื่น ทั้งนี้ เราจะไม่รับสินค้าที่ต้องการให้จัดส่งนั้นหากเป็นสินค้าต้องห้าม

Contact

นายพงศ์เผด็จ องศ์ปรีชากุล