19 Dec 2017 /

Motorcycle Transportation expert

 CTI Logistics ได้เปิดให้บริการใหม่ ขนส่งรถมอเตอร์ไซด์บิ๊กไบค์ทั่วประเทศ โดยรถสำหรับขนส่งมอเตอร์ไซด์โดยเฉพาะพร้อมผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน