3 Nov 2017 /

Factory & Machine Relocation

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา CTI Logistics ได้มีการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรจากประเทศไทยทางรถบรรทุกให้กับลูกค้าเพื่อนำไปเปิดโรงงานใหม่ในประเทศลาว