5 Oct 2018 /

CTI Cold Chain คลังสินค้าใจกลางกรุงเทพฯ

CTI พร้อมให้บริการ ‘CTI Cold Chain’

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

ปัจจุบัน CTI ได้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครอบคลุมและ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของทีมผู้บริหาร จึงได้มีการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ภายในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด “สำหรับ CTI Cold Chain เราได้นำระบบ Warehouse Management System (WMS) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการจัดเก็บสินค้าร่วมกับอุปกรณ์ Robot shuttle ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนสินค้า ให้เข้าสู่ตำแหน่งตามที่ระบบ WMS กำหนด ( อ่านต่อรายละเอียด…)
CTI Cold Chain
ควบคุมอุณหภูมิระดับ 0-4 องศาเซลเซียส และห้องอุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส
CTI Cold Chain
จัดเก็บสินค้าร่วมกับอุปกรณ์ robot shuttle
CTI Cold Chain
ตั้งใจกลางกรุงเทพ
จัดส่งและกระจายสินค้าได้รวดเร็ว

 

ขอขอบคุณทาง Logistics Manager
http://thai.logistics-manager.com/