21 Aug 2018 /

CTI ให้บริการรถสไลด์พร้อมกล่องคลุม

บริษัท ซีทีไอ พร้อมให้บริการ รถสไลด์พร้อมกล่องคลุม หมดปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนระหว่างการขนส่ง