11 Dec 2018 /

CTI แบ่งปันรอยยิ้มให้สังคม

CTI แบ่งปัน รอยยิ้ม ให้สังคม

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท CTI ได้ร่วมขนส่งสิ่งของบริจาค ไปที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทยพม่า ระยะทางจากกรุงเทพกว่า 720 กิโลเมตร เส้นทางเขามากกว่า 1200 โค้ง เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้สังคม

( อ่านต่อรายละเอียด…)