21 Dec 2016 /

CTI รวมพลังสนับสนุนข้าวไทยเพื่อชาวนาไทย

CTI รวมพลังสนับสนุนข้าวไทยเพื่อชาวนาไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา CTI Group ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐและร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทย จึงได้จัดทำโครงการ “สนับสนุนชาวนาไทยเข้มแข็ง” แจกข้าวฟรีให้กับพนักงานบริษัทที่มีรายได้น้อยที่สาขาต่างๆ